یکی از بحران‌های اقتصادی ایران در سال های اخیر کسری بودجه بوده است. در این مقاله به صورت کلی درباره کسری بودجه و اثرات اون صحبت می‌کنیم. همچنین نگاهی به راهکار‌های برون‌رفت از این شرایط خواهیم داشت.

کسری بودجه

کسری بودجه به چه معناست؟

کسری بودجه به معنای وجود اختلاف منفی بین درآمدها و هزینه‌های یک سازمان، دولت یا یک کشور است. این اختلاف نشان دهنده این است که درآمدهای موجود کافی نیستند تا تمامی هزینه‌های برنامه‌ها، پروژه‌ها و خدمات مورد نیاز را پوشش دهند.

به عبارت دیگر کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت (و یا هر نهاد دیگری) بیش از درآمد خود پول خرج کند. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود.

انواع کسری بودجه

کسری بودجه می‌تواند به دو شکل رخ دهد: کسری بودجه سرمایه‌گذاری و کسری بودجه عملیاتی

۱. کسری بودجه سرمایه‌گذاری (Capital Budget Deficit):

کسری بودجه سرمایه‌گذاری زمانی رخ می‌دهد که درآمدها برای پوشش هزینه‌های سرمایه‌ای مانند ساخت و تجهیزات جدید، ساخت و ساز زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر کافی نباشند. در این صورت، سازمان ممکن است به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشد تا این کسری را تامین کند، مانند گرفتن وام از بانک یا جذب سرمایه از بازار سرمایه.

۲. کسری بودجه عملیاتی (Operational Budget Deficit):

کسری بودجه عملیاتی به معنای عدم توانایی پوشش هزینه‌های عملیاتی روزمره یک سازمان است، مانند حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و سایر هزینه‌هایی که برای اجرای فعالیت‌های روزمره لازم است. در این حالت، سازمان ممکن است به منابع مالی داخلی یا خارجی نیاز داشته باشد تا این کسری را تامین کند، مانند افزایش درآمدها از طریق افزایش مالیات یا گرفتن وام.

عوامل به وجود آمدن کسری بودجه

 1. کاهش درآمدها: کاهش درآمدهای سازمان یا دولت می‌تواند به دلیل عوامل زیر رخ دهد:
  1. کاهش فروش: کاهش درآمدهای ناشی از کاهش فروش محصولات یا خدمات می‌تواند به دلیل کاهش تقاضا، رکود اقتصادی یا رقابت شدید در بازار رخ دهد.
  2. کاهش مالیات: کاهش درآمدهای ناشی از کاهش مالیات و عدم افزایش نرخ مالیاتی می‌تواند به دلیل تصمیمات سیاستمداران برای تخفیف مالیاتی، تغییر قوانین مالیاتی یا تغییر در ساختار مالیاتی باشد.
  3. کاهش درآمدهای نفتی: درآمدهای ناشی از صادرات نفت یا منابع طبیعی دیگر ممکن است به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش تولید یا مشکلات در صنعت نفتی کاهش یابد.
 2. افزایش هزینه‌ها: افزایش هزینه‌های سازمان یا دولت می‌تواند به دلیل عوامل زیر رخ دهد:
  1. رشد نیروی کار: افزایش درخواست‌های حقوق و دستمزد کارکنان، افزایش استخدام و افزایش هزینه‌های مرتبط با نیروی کار می‌تواند به وجود کسری بودجه منجر شود.
  2. افزایش قیمت مواد اولیه: افزایش قیمت مواد اولیه و واکنش‌های تورمی می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و عملیاتی منجر شود.
  3. افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری: افزایش هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها می‌تواند به وجود کسری بودجه عملیاتی منجر شود.
  4. افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری: هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و ساخت و تجهیزات جدید می‌تواند به وجود کسری بودجه منجر شود.
 3. بحران اقتصادی: بحران‌های اقتصادی می‌توانند عواملی باشند که به وجود کسری بودجه منجر شوند. مثلاً:
  1. رکود اقتصادی: در دوران رکود اقتصادی، کاهش فعالیت‌ها، کاهش تولید و کاهش درآمدها ممکن است باعث کسری بودجه شود.
  2. نوسانات قیمت: تغییرات ناپایدار در قیمت‌ها می‌تواند به عدم پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها منجر شود و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار دهد.
  3. بحران‌های مالی: بحران‌های مالی ناشی از بانکراهی، نقصان در بازار سرمایه یا رشد نامتعادل می‌تواند به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه منجر شود.
 4. برنامه‌ریزی ناکافی: برنامه‌ریزی مالی ناکافی یا نقص در برنامه‌ریزی می‌تواند علت کسری بودجه باشد. به‌عنوان مثال:
  1. عدم تخصیص صحیح منابع: عدم تخصیص منابع مالی به صورت متناسب با نیازهای عملیاتی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به کسری بودجه منجر شود.
  2. برآورد نادرست: برآورد نادرست درآمدها ممکن است منجر به برنامه‌ریزی ناکافی بودجه گردد که در نهایت باعث کسری بودجه شود.
 5.  عوامل سیاسی و اجتماعی: تصمیمات سیاسی و اجتماعی می‌توانند به وجود کسری بودجه منجر شوند، مانند:
  1. تغییرات سیاست‌های مالی: تغییر در سیاست‌های مالی و تنظیمات مالی می‌تواند درآمدها و هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به کسری بودجه منجر شود.
  2. مشکلات پیش‌بینی‌نشده: عوامل غیرمنتظره مانند بحران‌های طبیعی، ناپایداری سیاسی و مشکلات جدید ممکن است به وجود کسری بودجه منجر شوند.

اثرات کسری بودجه شامل چه مواردی است؟

 1. افزایش بدهی: در صورتی که سازمان یا دولت به طور مداوم با کسری بودجه مواجه شود، ممکن است بخشی از هزینه‌ها را با اعتبار برداشت کند یا وام بگیرد. این منجر به افزایش بدهی می‌شود و در نتیجه بار مالی روی سازمان یا دولت وارد می‌شود.
 2. کاهش قدرت خرید: کسری بودجه می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید سازمان یا دولت شود. کاهش درآمدها و عدم توانایی پرداخت هزینه‌ها به موقع می‌تواند باعث کاهش توان خرید سازمان یا دولت در بازار شود.
 3. برش بودجه: کسری بودجه ممکن است نیاز به برش بودجه در بخش‌های مختلف را ایجاد کند. این ممکن است به تأخیر در پروژه‌ها، کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
 4. کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه: در صورت کسری بودجه، سازمان یا دولت ممکن است قادر به سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه‌های مختلف نباشد. این می‌تواند منجر به کاهش توسعه، نوآوری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و تجهیزات شود.
 5. کاهش اعتماد عمومی: کسری بودجه می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سازمان یا دولت شود. عدم توانایی در مدیریت مالی منجر به نگرانی‌ها و شکوک در توانایی سازمان یا دولت در انظارت و کنترل مالی می‌شود و این ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی به سازمان یا دولت شود.
 6. تأثیر بر رشد اقتصادی: کسری بودجه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه، کاهش هزینه‌های دولتی، کاهش قدرت خرید و کاهش خدمات عمومی می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی شود و اقتصاد را به مرحله رکود و رکود عمیق سوق دهد.
 7. تأثیر بر سطح خدمات عمومی: کسری بودجه ممکن است به کاهش سطح خدمات عمومی و عملکرد سازمان‌ها و دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی منجر شود. این می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان، بهداشت و درمان، آموزش، حفاظت اجتماعی و سایر خدمات عمومی داشته باشد.
 8. تأثیر بر استقرار استراتژی‌ها و اهداف: کسری بودجه می‌تواند باعث عدم توانایی در استقرار و اجرای استراتژی‌ها و اهداف سازمان یا دولت شود. ممکن است اولویت‌بندی و تأمین منابع برای اهداف بلندمدت تحت تأثیر قرار بگیرد و سازمان یا دولت نتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.
 9. اثرات در طولانی مدت: کسری بودجه ممکن است تأثیرات خود را در طولانی مدت نشان دهد. بدهی متراکم، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می‌توانند به مشکلات مالی نگرانکننده در طولانی مدت منجر شوند.

در کل، کسری بودجه میتواند تأثیرات جدی و گسترده‌ای روی سازمان‌ها، دولت‌ها و اقتصاد به طور کلی داشته باشد. از اثرات این کسری می‌توان به افزایش بدهی، کاهش قدرت خرید، برش بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه، کاهش اعتماد عمومی، تأثیر بر رشد اقتصادی، تأثیر بر سطح خدمات عمومی، تأثیر بر استقرار استراتژی‌ها و اهداف، و اثرات در طولانی مدت اشاره کرد.

راهکارهای مشکل کسری بودجه چیست؟

 1. افزایش درآمدها:
  1. اصلاح سیستم مالیاتی: بهبود سیستم مالیاتی و افزایش نرخ مالیاتی برای درآمدهای بالا می‌تواند منبع جدیدی از درآمد برای دولت فراهم کند.
  2. تنوع درآمدی: تلاش برای تنوع در منابع درآمدی، مانند توسعه بخش‌های اقتصادی مختلف، کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی خاص را به همراه دارد.
  3. توسعه صادرات: ترویج و توسعه صادرات می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی شود و به کاهش کسری بودجه کمک کند.
 2.  کاهش هزینه‌ها:
  1. ارزیابی مجدد هزینه‌ها: ارزیابی دقیق هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری با هدف شناسایی و کاهش هزینه‌های غیرضروری و بی‌اهمیت می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند.
  2. بهبود کارایی عملیاتی: ارتقای فرآیندها و فعالیت‌های عملیاتی با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و ارائه خدمات.
  3. بازبینی قراردادها و قراردادهای منفعتی: بررسی و بازنگری قراردادهای موجود با هدف تسهیل شرایط قراردادها، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ها.
 3.  بهبود مدیریت مالی:
  1. برنامه‌ریزی مالی دقیق: برنامه‌ریزی مالی دقیق و مبتنی بر تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی‌های مالی می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند.
  2. مانیتورینگ مستمر: نظارت مستمر برعملکرد مالی و بودجه، شناسایی زمانبندی و محل کسری بودجه و اتخاذ تدابیر بهینه برای مدیریت کسری بودجه.
  3. مدیریت نقدینگی: بهبود مدیریت نقدینگی، بهبود جریان و تسهیل در دسترسی به منابع مالی می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند.
  4. استفاده از فناوری: بهره‌گیری از فناوری و سیستم‌های مدیریت مالی مناسب می‌تواند فرآیندهای مالی را بهبود دهد و به دقت و کارآئی در مدیریت کسری بودجه کمک کند.
 4. جذب منابع مالی:
  1. جذب سرمایه خارجی: استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، همچون سرمایه‌گذاری مستقیم یا قراردادهای همکاری، می‌تواند منبع تأمین مالی جدیدی را فراهم کند.
  2. تامین وام و اعتبار: درخواست و دریافت وام از بانک‌ها یا موسسات مالی و استفاده از اعتبار می‌تواند برای پوشش کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
 5. تقویت کنترل‌ها و نظارت:
  1. تقویت کنترل‌های داخلی: تقویت سیستم کنترل‌های داخلی برای جلوگیری از هدررفت و سوءاستفاده از منابع مالی و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای مالی.
  2. نظارت مستمر: نظارت و پایش مستمر بر عملکرد مالی و بودجه و اصلاح سریع هر ناهنجاری یا کاهش درآمد یا افزایش هزینه
 6. اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی:
  1. اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌بندی: بررسی و اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌بندی با هدف تعادلکردن درآمدها و هزینه‌ها و جلوگیری از کسری بودجه.
  2. اصلاح برنامه‌ها و اولویت‌بندی: اصلاح و بهبود برنامه‌های عملیاتی و اولویت‌بندی صحیح در استفاده از منابع مالی به منظور حفظ تعادل بودجه.
  3. پیش‌بینی دقیق: استفاده از روش‌های پیش‌بینی دقیق و مبتنی بر داده‌ها برای برآورد درآمدها و هزینه‌ها و جلوگیری از کسری بودجه.
 7.  تعامل و همکاری:
  1. همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها: همکاری و تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادها به منظور به اشتراک گذاری تجربیات و منابع مالی و ایجاد تأمین مالی مشترک.
  2. مشارکت شهروندان: ایجاد شفافیت در فرآیندهای بودجه‌بندی و شرکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مالی و مشارکت در تأمین مالی.

در نهایت، ترکیب مناسب از این راهکارها و تعهد به مدیریت مالی مستدام و اثربخش می‌تواند در کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت مالی سازمان یا دولت کمک کند. همچنین، توجه به شرایط و وضعیت خاص هر سازمان یا دولت و تعیین راهکارهای مناسب بر اساس آنها نیز بسیار مهم است.

جمع بندی:

کسری بودجه به معنای عدم تطابق بین درآمدها و هزینه‌ها است و می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها، بحران‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی ناکافی رخ دهد.

اثرات کسری بودجه می‌تواند شامل افزایش بدهی، کاهش قدرت خرید، برش بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه، کاهش اعتماد عمومی، تأثیر بر رشد اقتصادی، کاهش سطح خدمات عمومی، تأثیر بر استقرار استراتژی‌ها و اهداف و اثرات در طولانی مدت باشد.

راهکارهای مدیریت کسری بودجه شامل افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها، بهبود مدیریت مالی، جذب منابع مالی، تقویت کنترل‌ها و نظارت، اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی، و تعامل و همکاری می‌باشد.

برای مدیریت کسری بودجه، ترکیب مناسب از راهکارها و تعهد به مدیریت مالی مستدام و اثربخش بسیار مهم است.

با توجه به این مطالب، مدیران و تصمیم‌گیرندگان باید با ارزیابی دقیق درآمدها و هزینه‌ها، برنامه‌ریزی مالی صحیح، توسعه استراتژی‌های کاهش هزینه، تنوع در منابع درآمدی، بهبود کنترل‌ها و نظارت، و همکاری با دیگر نهادها و سازمان‌ها، به مدیریت کسری بودجه و حفظ تعادل مالی در سازمان‌ها و دولت‌ها کمک کنند. همچنین، توجه به شرایط و وضعیت خاص هر سازمان یا دولت و تعیین راهکارهای مناسب بر اساس آنها نیز بسیار حیاتی است. با اجرای این راهکارها، می‌توان کسری بودجه را کاهش داده، عملکرد مالی بهبود بخشید و استحکام مالی سازمان یا دولت را تقویت کرد.

 

موفق و پیروز باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟